Densit® Kaplamaları

 

Endüstriyel tesislerde, tane iriliklerinin 0- 4 mm ve hızı max. 30 m/sn olan

akıcı madde ( çimento klinkeri, cüruf, trass, demir iyonu vb. ) aşındırmasının

çok olduğu sevk boruları ve dirsekleri, çimento değirmenleri, çimento

siloları, çimento bunkerleri, trass değirmenleri, trass kurutma sistemleri, ham

madde sevk boruları, elektro filtre giriş ve duvarları, demir-çelik

menevişleme yatakları vb. yerlerde, çelik konstürüksiyonun aşınmaya karşı

korunması amacı ile yüzeylere kaplanılan korondum, silisyum carbite vb.

esaslı harç malzemelerdir. Densit® kaplamaları mala ve kalıplama

yöntemleri ile kolayca monte edilmektedir. Montaj şekli montaj yapılacak

yüzeye ankraj olarak genişletilmiş metal kaynaklanarak, üzerine Densit®

malzemesi mala veya kalıpla dökülür. Densit® malzemelerinin kullanımı ile

periyodik bakım masrafları azaltılarak, sorunsuz üretim

sağlanarak verimlilik arttırılır.

 

 [ sonraki sayfa ]